Publicatie proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten