Openbare kennisgeving van het stemmen bij volmacht

Als u op woensdag 20 maart 2019 uitlandig bent, of om een andere reden  niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand anders een volmacht verlenen.

 

Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van de gemachtigde die voor u gaat stemmen. U kunt iemand machtigen als die persoon  op Bonaire woont en een stempas heeft ontvangen  

voor de verkiezingen van de Eilandsraad of de verkiezingen voor het  Kiescollege. De gemachtigde mag voor elke verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen. De gemachtigde  moet wanneer hij gaat stemmen ook de volmacht stem uitbrengen. Hij of zij moet een geldig ID-bewijs overleggen en ook een ID-bewijs van de volmachtgever. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

 

U kunt ook iemand schriftelijk machtigen. Hiervoor kunt u een formulier aanvragen bij de Afdeling Burgerzaken. Deze schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 bij de Afdeling Burgerzaken binnen zijn.  De gemachtigde ontvangt daarna het volmacht bewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

 

Het formulier volmacht kunt u hier downloaden:

Model L 8 – Verzoek om bij volmacht te stemmen

 

Wat is het ronselen van volmachtstemmen?

Onder ronselen van volmachten verstaat de Kieswet het stelselmatig aanspreken of anderszins persoonlijk benaderen van kiezers om hen een onderhandse volmacht af te laten geven. Dit is strafbaar.

 

Het ronselen van volmacht stemmen is in strijd met het uitgangspunt dat het initiatief tot een verzoek om bij volmacht te stemmen, en de keuze van de gemachtigde bij de kiezer ligt.

 

Stemmen bij volmacht is voor kiezers die zelf  niet in staat zijn om te gaan stemmen maar wel hun stem willen uitbrengen.  Via  een volmacht hebben ze de kans om  een gemachtigde voor hen te laten stemmen.