OPENBARE KENNISGEVING KANDIDAATSTELLING

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE EILANDSRAAD EN KIESCOLLEGE – archiefnummer
P&A2022004696

De voorzitter van het centraal stembureau van Bonaire maakt het volgende bekend:

Op 30 januari 2023 zal de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden van de eilandsraad en kiescollege van Bonaire plaatsvinden. Op die dag kunnen bij Pasangharan, Wilhelminaplein 1, van 09.00 tot 17.00 uur (op afspraak) lijsten van kandidaten (model H1) en andere benodigde formulieren worden ingeleverd.

De benodigde formulieren hiervoor zijn:
  • de lijsten van kandidaten (model H1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H3-1 )
  • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H4)
Deze formulieren zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos verkrijgbaar bij; 
het bestuurskantoor aan Wilhelminaplein 1 en bij Burgerzaken aan de Kaya Neerlandia 40.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van de stukken voor de kandidaatstelling en voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via verkiezingenbonaire@bonairegov.com

Plaats: Bonaire

Datum:9 januari 2023

De voorzitter van het centraal stembureau,

Dhr. Edison E. Rijna