Kennisgeving kandidaatstelling Kiescollege

Op maandag 4 februari 2019 vindt de kandidaatstelling voor het Kiescollege plaats. Op die dag kunnen bij het Passangrahan te Plaza Reina Wilhelmina 2, van 9:00 tot 17:00 uur, de kandidatenlijsten worden ingeleverd. Alle formulieren hiervoor zijn kosteloos verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken te Kaya Neerlandia 40.

Voor deze kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig Amerikaanse dollars ($225) worden betaald door overmaking op rekeningnummer MCBKBQBN301.002.03 ten name van het Openbaar Lichaam Bonaire te J.A. Abraham Blvd. 27, Kralenijk Bonaire o.v.v. WAARBORGSOM KANDIDAATSTELLING KC2019. Omdat het de eerste keer is dat er een kiescollegeverkiezing wordt gehouden, moet voor elke kandidatenlijst die wordt ingeleverd een waarborgsom worden betaald aan het Openbaar Lichaam Bonaire.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken, Kaya Neerlandia 40, telefoonnummer +(599) 717-2211.

De voorzitter van het centraal stembureau,
E.E. Rijna