Informatie over volmacht

Ik kan zelf niet stemmen op 15 maart, mag ik iemand anders vragen voor mij te stemmen?
Kan je niet zelf stemmen, bijvoorbeeld omdat je ziek of in het buitenland bent?
Dan mag je een andere kiezer vragen om voor jou te stemmen. Dat heet machtigen.
Iemand machtigen doe je alléén als je echt niet zelf kunt gaan stemmen.

Informatie flyer volmacht