vragen en antwoorden

Bij de verkiezingen komt veel kijken. Wij doen ons best om voor iedereen alles zo duidelijk mogelijk te maken. Zoals door hieronder de meest gestelde vragen de beantwoorden.

Is jouw vraag nog steeds niet beantwoord? Neem dan contact met ons op. 

Door te stemmen, bepaal je samen met de andere kiezers welke partij of partijen in de Eilandsraad zitting nemen. Je oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming van het openbaar lichaam voor de komende vier jaren.

Jouw stem! Voor jouw toekomst, jouw welzijn, jouw welvaart, jouw Bonaire!

Op de verkiezingsdag kun je van 07:30 uur tot s ‘avonds 21:00 uur in elk willekeurig stemlokaal op Bonaire stemmen op vertoon van je persoonlijke stempas en een geldig identiteitsbewijs. 
Hetzij een Nederlands paspoort, of identiteitskaart of sedula. Zonder stempas en geldig identiteitsbewijs kun je niet stemmen! 

KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN ALLE STEMBUREAUS OP BONAIRE

Elk stemlokaal ziet er anders uit. Er staat in elk geval een tafel waar de stemlokaalleden achter zitten en één of meerdere stemhokjes. Er zijn minimaal 3 en maximaal 7 stemlokaalleden. Het stemlokaal controleert jouw stempas en identiteitsbewijs. Daarna krijg je een stembiljet. 

Stemmen doe je (alleen) in het stemhokje. De opstelling van stemhokjes in het stemlokaal hoort zodanig te zijn dat niemand kan zien op wie je stemt. Vouw eventueel je stembiljet als je denkt dat men kan zien of je aan de linker- of rechterzijde van het stembiljet jouw keuze maakt. 

De Kieswet staat niet toe dat er voor stemhokjes gordijntjes hangen. Na het stemmen stop je het stembiljet opgevouwen in de stembus. Deze is voorzien van een slot.

  • Hou je stempas en identiteitsbewijs gereed
  • Zorg ervoor dat de stemlokaalleden de stemhokjes kunnen zien
  • Hou voldoende afstand tot stemhokjes
  • Je stemt alleen. Je gaat niet met meerdere personen in het stemhokje
  • Je stemt door het witte vakje voor de kandidaat van jouw keuze rood te maken
  • Heb je een fout gemaakt, vraag dan een nieuw stembiljet. Dat kan één keer
  • Je vouwt het biljet na het invullen dicht, zodat de lijst niet zichtbaar is
  • Je werpt het stembiljet in de stembus