KANDIDAAT STELLING KIESCOLLEGE- EN EILANDSRAADVERKIEZINGEN

Kralendijk – Gisteren op maandag 30 januari hebben de politieke partijen die deel willen nemen aan de verkiezing(en) hun kandidatenlijst ingeleverd bij Pasangharan. In opmars naar de verkiezingen die plaatsvinden 15 maart 2023 is dit moment traditioneel de start van de campagneperiode voor de verkiezingen. De partijen maken dan ook van de gelegenheid gebruik door collectief de kandidaatlijst en benodigde papieren in te dienen.

 

Openbare zitting centraal stembureau

Nadat de partijen op maandag 30 januari de kandidatenlijsten en bijbehorende documenten bij het centraal stembureau hebben ingeleverd onderzoekt vervolgens het centraal stembureau de kandidatelijsten. Het centraal stembureau komt vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur in een openbare zitting samen en beslist achtereenvolgens of de ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire en die voor de leden voor de verkiezing van het kiescollege van Bonaire geldig zijn en nummert de lijsten. Deze openbare zitting vindt plaats in Pasangharan, Plasa Wilhelmina. Deze zitting zal via livestream te volgen zijn op het Facebook en YouTube kanaal van het openbaar lichaam van Bonaire. Na de zitting zet het openbaar lichaam de processen-verbaal en de nummering van de kandidatenlijsten op www.bonairestemt.nl.

 

Naast de inlevering kandidaatlijsten en de openbare zitting centraal stembureau zijn er een paar importante data tot aan de onherroepelijke vaststelling.

 

Belangrijke data na de kandidaatstelling:

  • Dinsdag 31 januari: het centraal stembureau onderzoekt de kandidatenlijsten en documenten. Dit gebeurt in een niet-openbare zitting om 16.00 uur. Na de zitting maakt het centraal stembureau bekend welke partijen een kandidatenlijst hebben ingeleverd en wat de resultaten van het onderzoek zijn.
  • Woensdag 1 en donderdag 2 februari van 09.00 – 17.00 uur: partijen kunnen eventuele verzuimen herstellen. Als bij het onderzoek van de kandidatenlijsten bijvoorbeeld blijkt dat informatie niet helemaal klopt, of er ontbreken ondersteuningsverklaringen of andere documenten, kunnen partijen dit herstellen.
  • Vrijdag 3 februari 17.00 uur: het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten, en de aanduidingen (partijnamen). Ook nummert het centraal stembureau de kandidatenlijsten. Dit gebeurt in een openbare zitting.
  • Binnen vier dagen na de beslissing over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de lijstnummering is geen beroep mogelijk.
  • Maandag 13 februari: Uitspraak van de Raad van State. Daarna zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld.