Verkiezingskalender

Woensdag 20 maart 2019
Dag van de stemming
Van 7:00 uur tot 21:00 uur zijn alle stembureaus geopend.
Woensdag 20 maart 2019
Woensdag 20 maart 2019
Verkiezingsavond
Woensdag 20 maart 2019
Vrijdag 22 maart 2019
Vaststellen verkiezingsuitslag
Om 10.00 uur zal de zitting van het hoofdstembureau plaatsvinden, voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag.
Vrijdag 22 maart 2019
Maandag 25 maart 2019
Dag van kennisgeving benoeming
Maandag 25 maart 2019
Dinsdag 26 maart 2019
Afronding geloofsbrievenonderzoek
Dinsdag 26 maart 2019
Donderdag 28 maart 2019
Dag van aftreden en aantreden
Donderdag 28 maart 2019

Recente evenementen

Dag van de kandidaatstelling

Maandag 4 februari van 9:00 tot 17:00 uur

Op maandag 04 februari 2019 hebben 8 politieke partijen hun kandidatenlijst ingediend voor de aankomende de eilandsraadsverkiezingen (ER). Van deze kandidatenlijsten hebben 6 een aanduiding (naam) op hun lijst. Twee zijn de zogenaamde blanco lijsten (zonder aanduiding; dus er komt geen naam bovenaan op de lijst. Op deze 8 lijsten staan 126 kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de komende eilandsraadsverkiezingen.

In de bijgevoegde afbeelding staan het aantal kandidaten per politieke groepering weergegeven.

Naast de eilandsraadverkiezingen worden dit jaar voor het eerst ook de verkiezingen voor het kiescollege (KC) Bonaire gehouden. Drie politieke partijen hebben op maandag 04 februari 2019 een kandidatenlijst met 54 verkiesbare kandidaten hiervoor ingeleverd.