Kennisgeving kandidaatstelling Eilandsraad

Op maandag 4 februari 2019 vindt de kandidaatstelling voor de eilandsraadsverkiezing plaats. Op die dag kunnen bij het Passangrahan te Plaza Reina Wilhelmina 2, van 9:00 tot 17:00 uur, de kandidatenlijsten worden ingeleverd. Alle formulieren hiervoor zijn kosteloos verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken te Kaya Neerlandia 40.

Voor deze kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig Amerikaanse dollars ($225) worden betaald door overmaking op rekeningnummer MCBKBQBN301.002.03 ten name van het Openbaar Lichaam Bonaire te J.A. Abraham Blvd. 27, Kralenijk Bonaire o.v.v. WAARBORGSOM KANDIDAATSTELLING ER 2019. Partijen die bij de eilandsraadsverkiezingen van 2015 een zetel hebben behaald hoeven geen waarborgsom te betalen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken, Kaya Neerlandia 40, telefoonnummer +(599) 717-2211.

De voorzitter van het centraal stembureau,
E.E. Rijna