News

Ronselen van volmachtstemmen is strafbaar

Tijdens de komende verkiezingen op  20 maart a.s. mogen kiezers bij volmacht stemmen. Stemgerechtigden die op 20 maart niet zelf…