News

Openbare kennisgeving van het stemmen bij volmacht

Als u op woensdag 20 maart 2019 uitlandig bent, of om een andere reden  niet in de gelegenheid bent om…